Projekty
Názov projektu:
Kontinuálne monitorovanie vybraných ochorení v medicínskom výskume a praxi.

Kód projektu:
313011B918

Hlavný cieľ projektu:
Neinvazívne kontinuálne sledovanie hladiny glukózy v krvi a následne za pomoci sekundárne sledovaných vybraných životných funkcií ako napr. tepu, tlaku či pohybovej aktivity vytvoriť kľúč k manažmentu choroby pacienta, čo vedie spoločne s optimalizáciou medikamentóznej liečby a úpravou životného štýlu k relatívne rýchlemu zlepšeniu zdravotného stavu.Odkazy:
Oficiálna webová lokalita Európskej únie
Európsky fond regionálneho rozvoja