Projektové riešenia

Search integrations (Integrácie vyhľadávača)

Pre niekoho môže byť ťažké si predstaviť, že vo svete vyhľadávania ešte nebolo všetko “povedané” a že existujú prípady použitia kedy nevyriešia akýkoľvek vyhľadávací dopyt notoricky známe celosvetové vyhľadávače.

My si myslíme niečo iné. Náš vývojový tím investoval veľa úsilia, času a prostriedkov do vývoja vyhľadávača, ktorý vieme nasadiť všade tam, kde ostatné známe produkty neprichádzajú do úvahy – a to z akýchkoľvek dôvodov (charakter, rôznorodosť, či prístupnosť vstupných dát).

Analytický tím v inicializačnej fáze projektu, rád pomôže s analýzou a definíciou prípadov použitia, ktoré majú pre Vás zmysel. Po vzájomnom odsúhlasení si zadania upravíme náš vyhľadávač na mieru pre Vaše potreby. Samozrejmosťou je vysoká dostupnosť, efektívnosť, ale aj administračná konzola a školenia.

Voliteľnou súčasťou riešenia je slovenský lematizátor, ktorý je tiež jedným z našich vlajkových produktov, či “autosuggest” alebo “highlighting”. Náš integračný tím v súčinnosti s Vami rád riešenie starostlivo a odborne implementuje.

Ak vo Vašej spoločnosti vznikla potreba vyhľadávania, či už v uzavretej alebo otvorenej databáze, mali by ste zvážiť či sa s nami nechcete porozprávať o nasadení moderného, inteligentného a efektívneho slovenského vyhľadávača.

CRM analysis system (Systém pre analýzu a vyhodnotenie úrovne kvality komunikácie so zákazníkmi)

Ak pri Vašej činnosti prichádzate často do styku so zákazníkom pri vybavovaní každodených či už objednávok, zmenových žiadostí, alebo poskytovaní podporných služieb hotline, pravdepodobne potrebujete merať spokojnosť zákazníkov a na tento feedback aj rýchlo a efektívne reagovať.

Vyvinuli sme nástroj pomocou ktorého dávate Vašim zákazníkom príležitosť jednoducho, rýchlo a vecne reagovať na úroveň komunikácie zo strany Vašej spoločnosti a ľuďí ktorí sa o zákazníka postarali.

Váš zákazník má takto istotu, že Vás ich názor zaujíma a je vypočutý a Vy máte k dispozícii nástroj na analýzu, kontrolu a manažment kvality komunikácie, vďaka ktorému sa môžete neustále zlepšovať a upevňovať tak svoju pozíciu a dobrú povesť.

Naše riešenie Vám radi predvedieme a v prípade zájmu je reálne ho intregrovať prakticky kamkoľvek.

Tools for agile managememt & integrations (Nástroje pre agile management a ich integrácia do existujúcich riešení)

Náš tím pracuje na všetkých svojich projektoch pomocou agilných metód či už vo vývoji softvéru alebo v oblasti projektového menežmentu. Najviac sme si oblúbili metodológiu SCRUM a KANBAN. Skúsenosti, ktoré sme nazbierali pri vývoji produktov a realizácii projektov sme pretavili do vývoja webovej aplikácie, ktorá tieto prístupy implementuje. Veríme, že takáto aplikácia môže pomôcť aj Vášmu tímu, aby ste nemuseli strácať čas lepením farebných papierikov po bielych tabuliach.